ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ»

Διευκρινιστική Οδηγία για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό:«Προήθεια υλικών συντήρησης κεντρικού εξοπλισμού Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»  (Π359/29.3.2012 ΑΔΑ Β4Ω946941Δ-ΣΑ9) στο πλαίσιο του έργου: «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012»,  Υποέργο 9 : «Ανάπτυξη και Λειτουργία ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2012 – 31/12/2012»

Σχετικά συννημένα:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ _ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ _Π359_ΠΣΔ .pdf