ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ClipFlair

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and Captioning of Clips ClipFlair (Grant Agreement 519085-LLP-2011-ES-KA2-KA2MP) , προτίθεται να προμηθευτεί δι’ απευθείας αναθέσεως, εργασίες εκτύπωσης υλικού  προβολής του έργου.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ _clipFlair.pdf