ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π400/23-04-2012 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης και διανομής στα σχολεία των διδακτικών βιβλίων του σχολικού έτους 2012-13, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας των σχολικών βιβλίων σε παλέτες.


Σχετικά συννημένα:


Prosklisi Ypobolis Prosforon_ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3500 ΠΑΛΕΤΩΝ.pdf