ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π397/20.04.2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 2 «Μισθοδοσία εκπαιδευτικών ΥΠΔΒΜΘ μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ» και του Υποέργου 3 «Καταγραφή μαθηματικού δυναμικού και εκπαιδευτικού προσωπικού» του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012», προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού.

Σχετικά συννημένα:

prosklhsh_upobolis prosforwn_proxeiros diagwnismos_TS_equipment.pdf