ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π403 / 23.4.2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, όπως υλοποιείται με τις πράξεις:    • «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217081) 
    • «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217082) 
    • «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217083)


προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για να προμηθευτεί εξοπλισμό Η/Υ και λογισμικό για τις κεντρικές υποδομές του συστήματος υποστήριξης της βιβλιοθήκης δραστηριοτήτων, του συστήματος υποστήριξης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης καθώς και εξοπλισμό σταθμών εργασίας και υποστηρικτικό


Σχετικά συννημένα:


Prosklisi Ypobolis Prosforon P403.pdf