ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π468/18.05.2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012», με βάση το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο και συγκεκριμένα στα πλαίσια του Υποέργου 4 «Διαχείριση & Παρακολούθηση Στοιχείων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου για τις ανάγκες αυτεπιστασιών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού.


 

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf