ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε βιβλία, προτίθεται έως την  24/05/2012, να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την μεταφορά αποθεμάτων των σχολικών βιβλίων που έχουν ήδη παραχθεί σε προηγούμενα έτη, συνολικού βάρους 32 τόνων, σε αποθήκη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην  Θεσσαλονίκη.


 

Σχετικά συννημένα:

Π470_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ _ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.pdf