ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π547_11-06-2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες συντήρησης του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, προτίθεται έως την 21/06/2012 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, τις εργασίες συντήρησης του πρασίνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_Π547_11-06-2012.pdf