ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π485 \'...αναβάθμιση υποδομής του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:


 


Π485/28.05.2012


«Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της υποδομής του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΥΔ»


στα πλαίσια του έργου


«Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012»

Σχετικά συννημένα:

Diefkriniseis_RFP-OPSYD_P485 (3).pdf