ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π489... για την αναβάθμιση της υποδομής Active Directory

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:


Π489/28.05.2012


«Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής Active Directory του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»


στα πλαίσια του έργου


«Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012»


Σχετικά συννημένα:


Diefkriniseis_RFP-AD_P489.pdf