ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί συμβόλαια συντήρησης για τις ανάγκες λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών επιλεγμένου δικτυακού εξοπλισμού του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Σχετικά συννημένα:

RFP_P616_2012.doc
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.