ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Π 1118/ 16_11_2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στα πλαίσια του Υποέργου 6 «Οργάνωση συστήματος αποθήκευσης και νέες υπηρεσίες εκτύπωσης διδακτικών βιβλίων» του Έργου: «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012» για τις ανάγκες πληροφοριακής υποστήριξης των λειτουργιών του χώρου αποθήκης / ανα-συσκευασίας για τις εργασίες προετοιμασίας, συσκευασίας, αποσυσκευασίας και ταξινόμησης των αποθεμάτων χάρτου και σχολικών βιβλίων, προκηρύσσει , πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση Λογισμικού Διαχείρισης Αποθήκης (Warehouse Management System – WMS) καθώς και εξυπηρετητή και συνοδευτικού υλικού υποστήριξης λειτουργίας του παραπάνω λογισμικούστη νέα αποθήκη.

Σχετικά συννημένα:

P1118_PROSKLISI IPOVOLI PROSFORWN.pdf