Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης υπηρεσίας

Πρόθεση ανάθεσης υπηρεσίας στα πλαίσια του έργου "Ψηφιακό Αποθετήριο και ολοκληρωμένο σύστημα Αριστείας στην Γ' Βάθμια Εκπαίδευση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και  Δια Βίου Μάθηση" που συγχρηματοδοτείται από ΕΕ Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Σχετικά συννημένα:

Aristeia_Synedrio_OptikoakoustikiYpostirixi.doc