ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π 1028/19-10-2012

 


Παροχή διευκρινίσεων για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για το έργο «Απλούστευση Διαδικασιών Ενιαίου Φορέα Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».


Σχετικά συννημένα:


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_Π1028_19.10.2012.pdf