ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ eTWINNING2012 12

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" ΝΠΙΔ μη κερδ. χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Eλληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTWINNING 2012" που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και Εθνικούς πόρους προτίθεται να αναθέσει δι απ' ευθείας αναθέσεως τυπογραφικές και εκτυπωτικές υπηρεσίες.

Σχετικά συννημένα:

Β4ΜΡ46941Δ-Δ2Ρ-signed.pdf