Παροχή Διευκρινήσεων για τον Ανοικτό Διαγωνισμό Π 1150 / 21.11.2012 / Προμήθεια βιομ/κού εξοπλισμού

Παροχή Διευκρινήσεων για τον Ανοικτό Διαγωνισμό Π 1150/21.11.2012 για την Προμήθεια Βιομηχανικού Εξοπλισμού


 

Σχετικά συννημένα:

Διευκρίνηση Διαγωνισμού Βιομ Εξοπλ _ Π1150.pdf