Π251_2013 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΕΜ6

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Ερευνητική Μονάδα 6 (ΕΜ-6) του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 29/3/2013 να προμηθευτεί, με απευθείας ανάθεση, α) έναν εξυπηρετητή, β) ένα σύστημα αποθηκευτικού χώρου iSCSI, γ) ένα μεταγωγέα (switch) και δ) ένα tablet.

Σχετικά συννημένα:

P251_PROTHESI ANATHESIS PROMITHEIAS EKSOPLISMOU_EM6-signed.pdf