Διεθνής Διαγωνισμός για Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ σχολικού έτους 2013-14

Διεθνής Διαγωνισμός για την Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ σχολικού έτους 2013-14  


Π362_10-04-2013


Τίτλος :    Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ σχολικού έτους 2013-14 


Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι €806.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6,5% €52.390,00, ήτοι συνολική δαπάνη €858.390,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  


Ο προϋπολογισμός δαπάνης για τυχόν Συμπληρωτικές Υπηρεσίες είναι €120.900,00 πλέον Φ.Π.Α. 6,5% €7.858,50, ήτοι συνολική δαπάνη €128758,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 


Ο προϋπολογισμός δαπάνης συμπεριλαμβανομένων των Συμπληρωματικών Υπηρεσιών είναι €926.900,00 πλέον Φ.Π.Α. 6,5% €60.248,50 ήτοι συνολική δαπάνη €987.148,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   


 
Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημήτρης Σοφοτάσιος, sofos@cti.gr


Λήψη Αρχείων