ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π378/18-04-2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες προώθησης των δραστηριοτήτων των έργων του, προτίθεται έως την 25/04/2013 ν’ αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών σύνταξης και επιμέλειας δελτίων τύπου και λοιπών συναφών εργασιών προβολής και προώθησης.

Σχετικά συννημένα:

P_378_PROTHESI ANATHESIS YPIRESION.pdf