ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π471/29.04.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  02/05/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες καθαρισμού της νέας αποθήκης του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Σχετικά συννημένα:

P471_24_04_2013_ANAKOINOSI PROTHESIS ANATHESIS_KATHARISTIKA.pdf