ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Π552/13.05.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  16/05/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού βιομηχανικού τύπου και γραφείων για τη νέα αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Σχετικά συννημένα:

P552_13 05 2013_PROTHESI ANATHESIS LAMPTIRWN.pdf