Διαβούλευση Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας Διδακτικών Βιβλίων

Τίτλος : Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του ΙΤΥΕ Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2013-14.


 


Προϋπολογισμός : €140.000,00 πλέον ΦΠΑ 6,5% (ΦΠΑ: €9.100,00, συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €149.100,00)


Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης : Τετάρτη 22/05/2013


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημήτρης Σοφοτάσιος, sofos@cti.gr


 


Λήψη Αρχείων