Ανοικτός Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας Διδακτ. Βιβλίων 2013-14

Τίτλος : Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του ΙΤΥΕ Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2013-14.


 Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ψηφιακή εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του ΙΤΥΕ κ.ά.)  επιλεγμένων τίτλων διδακτικών βιβλίων που θα διανεμηθούν στα σχολεία το σχολικό έτος 2013-14.


 Προϋπολογισμός : €140.000,00 πλέον ΦΠΑ 6,5% (ΦΠΑ: €9.100,00, συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €149.100,00)


 Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημήτρης Σοφοτάσιος, sofos@cti.gr


Λήψη Αρχείων