Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων 2014-15

Τίτλος : Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2014-15 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Αντικείμενο: Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (προεκτυπωτικές εργασίες, δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.) των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2014-15.


Προϋπολογισμός δαπάνης : €9.276.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6,5% €602.940,00, ήτοι συνολική δαπάνη €9.878.940,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   


Προϋπολογισμός δαπάνης συμπεριλαμβανομένων των Συμπληρωματικών Υπηρεσιών : €9.647.040,00 πλέον Φ.Π.Α. 6,5% €627.057,60, ήτοι συνολική δαπάνη €10.274.097,60  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημήτρης Σοφοτάσιος , sofos@cti.gr.


Λήψη Αρχείων