ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Π690/07-06-2013)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προτίθεται να αναθέσει έως την 17/6/2013 την αναβάθμιση – αντικατάσταση του συστήματος συναγερμού  που λειτουργεί στο κτήριο ‘Δ. Μαρίτσας’  με στόχο:    1. Την αναβάθμιση του συνολικού συστήματος συναγερμού για την υποστήριξη νέων λειτουργικοτήτων (μεγάλο αριθμό χρηστών, και ζωνών, πρόσβαση από δίκτυο TCP/IP κλπ)


    1. Την επέκταση του δικτύου αισθητήρων με προσθήκη επιπλέον νέων.Λήψη Αρχείων