Παροχή Διευκρινίσεων για τον Ανοικτό διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης Π 588/16.05.2013

Παροχή Διευκρινίσεων για τον Ανοικτό διαγωνισμό για την για την «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του ΙΤΥΕ Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2013-14».- Αριθμός Διακήρυξης Π 588/16.05.2013

Σχετικά συννημένα:

PAROCHI_DIEFKRINISEON_DIAGONISMOS ANIKTOS_DIAKIRYXI_P588_16_05_2013.pdf