ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π781/02-07-2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες πυροπροστασίας του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, προτίθεται έως την 4/7/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως:


Α. Τις εργασίες αναγόμωσης των φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και CO2 που διαθέτει.


Β. Την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα για τους πυροσβεστικούς σταθμούς και φωλιές του κτιρίου.


Σχετικά συννημένα:


Π781_02-07-2013.pdf