Π783/ 02.0.07.2013 Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ-ΑΚΥΡΗ/ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί τον εξοπλισμό της απαραίτητης υποδομής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 12 «Πιλοτικό έργο εφαρμογής της ‘πράσινης’ αντίληψης για μείωση ενεργειακού φορτίου σε επιλεγμένους φορείς του ΥΠΑΙΘΠΑ», με διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες.


Σχετικά συννημένα:


P738_2013_PRASINI ANTILIPSI.pdf