ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ Π 800/05.07.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  10/07/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια αυτόματου μπαταριοκίνητου μηχανήματος επικαθήμενου χειριστή πλύσεως – στεγνώσεως δαπέδου για τη νέα αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Σχετικά συννημένα:

P 800_PROTHESI ANATHESIS MIXANIMATOS PLISEWS.pdf