ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π857/16.07.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται ως την 19/07/2013 και ώρα 12:00, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια συστήματος ασφαλείας (συναγερμός και κάμερες) για τη νέα αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, θέση Μαγούλα.


Σχετικά συννημένα:


P857 16 07 2013 PROTHESI ANATHESIS_SISTIMA ASFALEIAS.pdf