ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π860 / 18.07.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα πλαίσια του έργου ΣΤΗΡΙΖΩ Δράση Γ, προτίθεται έως την  23/07/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών ψηφιακού υλικού, παραστατικών, μακετών, βιβλίων κτλ, για το σύστημα παραλαβής και διανομής των βιβλίων για το σχολικό έτος 2013-2014.

Σχετικά συννημένα:

P860_PROTHESI ANATHESI MELANIA.pdf