ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, για τις ανάγκες πυροπροστασίας του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, προτίθεται έως την 30/7/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια των παρακάτω ειδών :


34 Πυροσβεστήρες CO2 χωρητικότητας 5 Kgr με πιστοποίηση CE.


Σχετικά συννημένα:


Π880_22-07-2013.pdf