ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΤΥΕ Π906/31.07.2013

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2013»» στο πλαίσιο του Υποέργου 14 «Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού του ΙΤΥΕ για τις ανάγκες των υπόλοιπων υποέργων του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2013»» του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2013».

Σχετικά συννημένα:

Διαγωνισμός Υποέργου 14_v0 17.pdfΑΔΑ Π 906.pdfDiagonismos_Ypoergou 14_v0.17.docypoergo14_dieykriniseis_diagonismou.pdf