ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Π1061/13.09.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 18/09/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια χαρτοκιβωτίων συσκευασίας, για τις τρέχουσες ανάγκες συσκευασίας βιβλίων που αφορούν τα συμπληρωματικά βιβλία των Δημοσίων Σχολείων, των Αμβλυώπων, των Σχολών Νοσηλευτών των Νοσοκομείων και των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ. 

Σχετικά συννημένα:

P 1061_PROTHESI ANATHESIS_XARTOKIVWTIA_ADA.pdf