ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για την αντικατάσταση των υπαρχόντων συσσωρευτών του συστήματος UPS 120KVA που λειτουργεί στο κτήριο ‘Δ. Μαρίτσας’,  προτίθεται έως την 3/10/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια  35 συσσωρευτών  12V,  χωρητικότητας 200Ah, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960379,  fax: 2610-960389, Διονύσης Καραϊσκάκης

Σχετικά συννημένα:

P1095_18_09_2013.pdf