Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2014-15

Τίτλος : Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους  2014-15.


Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους  2014-15.


Προϋπολογισμός : €800.000,00 πλέον ΦΠΑ 23% (ΦΠΑ: €184.000,00, συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €984.000,00)


 


Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης : Τρίτη 01/10/2013


 


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημήτρης Σοφοτάσιος, sofos@cti.grΛήψη Αρχείων