ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ (Β’ ΦΑΣΗ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την Παρασκευή 27/09/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο ταχυμεταφορών τη διανομή βιβλίων για παιδιά με αμβλυωπία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας (Β’ φάση διανομής).


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν οικονομική προσφορά μέχρι  την Παρασκευή 27/09/2013.


 


Υπεύθυνος επικοινωνίαςκα. Μαρία Αρβανίτη, τηλ: 210 3350600.


 


Λήψη Αρχείων