ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται εως τις 4/10/2013 να αναθέσει, με διαπραγμάτευση, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για τη σύνταξη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων που επιβλήθηκαν σε συγχρηματοδοτούμενη πράξη ΕΣΠΑ της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΙΤΥΕ.

Σχετικά συννημένα:

P1112_01_10_2013.pdf