ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την Παρασκευή 11/10/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την παραγωγή των κάτωθι εκπαιδευτικών πακέτων :  • Βιβλίο σε κλασέρ Alpha English (περιλαμβάνει CD) σε 750 αντίτυπα   

  • Βιβλίο σε κλασέρ Beta English (περιλαμβάνει 2 CDs) σε 750 αντίτυπα   

  • Τετράδιο εργασιών Magic Book 2 σε 3.000 αντίτυπα


 


Προϋπολογισμός ανάθεσης


Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ.


Πληροφορίες : Α. Δημοπούλου, alexdim@cti.grΛήψη Αρχείων