ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π951, 27.08.2013 Αναβάθμιση της κεντρικής δικτυακής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εκδόθηκαν σήμερα 15/10/2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για τον 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π951, 27.08.2013

«Αναβάθμιση της κεντρικής δικτυακής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

 

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού και αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο της Προκηρυξης όπου παρέχεται και το τεύχους του διαγωνισμού:

 http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/1555