ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π456/20.05.2014_Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Ανακοίνωση προς κάθε ενδιαφερόμενο:

Η αποσφράγιση των προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (Π 456/20.05.2014, ΑΔΑ: ΒΙΦ846941Δ-Ο2Β) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 06/06/2014 και ώρα 14:00 και όχι την Τρίτη 03/06/2014 και ώρα 14:00. Κατά τα άλλα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη διακήρυξη.