ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για το Παράρτημα Αθήνας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας του κτηρίου ΙΤΥΕ - Αθήνα, προτίθεται έως τις  02/02/2015, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τα γραφεία του ΙΤΥΕ στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26 – 28.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ε. Σταυροπούλου, τηλ: 210 3350600


Σχετικά συννημένα:


P78_290115_ProthesiAnathesis_YlikaKathariotitasAthina.pdf