ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Π 334/17.05.2016_Ματαίωση Αποτελεσμάτων της Πρόθεσης Ανάθεσης Π 135/02.03.2016

Αποφασίζεται:

  • Η ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση Π135/02.03.2016, ΑΔΑ: ΩΜΕΡ46941-ΠΘΨ επειδή καμία από τιςυποβληθείσες προσφορές δεν ήταν σύμφωνη με τους όρους της πρόθεσης ανάθεσης.

 

  • Η επανάληψή της διενέργειας της Πρόθεσης ανάθεσης με τροποποίησητων όρων ώστε να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών και για μέρος τουζητούμενου εξοπλισμού.

Σχετικά συννημένα:


P334_170516_Mataiwsh_Apotelesmatwn_Prothesis_Anathesis_P135_020316.pdf