Π 350/27.04.2017_Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό Προμήθειας Οχημάτων για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ (Αρ. Διακήρυξης: Π 350/27.04.17)

Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων σχετικά με τη  Διακήρυξη για την «Προμήθεια Οχημάτων για τηνΥποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ» (Αρ. Διακήρυξης: Π 314/11.04.17)

Σχετικά συννημένα:


P350_270417_Promitheia_Oximaton_Apothikis_Dieykriniseis.pdf