ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π362/03.05.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ LINKOLN

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων Διόφαντος και ειδικότερα η Διεύθυνση Τηλεματικής προτίθεται να αναθέσει έως την 9/05/2017 την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου "LINKOLN - Lean Innovative Connective Vessels" που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στα πλαίσια του Προγράμματος Horizon 2020- Grant Agreement no 727982. O εξοπλισμός αυτός είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου όπως προβλέπεται στο grant aggreement.

O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 3.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους εγγράφως έως την 9/05/2017 στην διεύθυνση e-mail: stylios@cti.gr υπόψη κου Χρυσόστομου Στύλιου ή στο fax του ΙΤΥΕ: 2610 960490.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ελ. Αρβανίτη στο τηλ: 2610960309 ή στο e-mail: arvaniti@westgate.gr


Σχετικά συννημένα:


p362linkoln.pdf