ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 11/05/2017 να αναθέσει απ’ ευθείας την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, για διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 11/05/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

 Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος 2103350709, foskolos@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P376_05_05_2017_Prothesi_Anathesis_yphresion_internet.pdf