Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών για την Διακήρυξη Π890/24.07.2015

 

Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων για την Διακήρυξη με τίτλο: «Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2016-17 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Αρ. Διακήρυξης: Π890/24.07.2015)


Σχετικά συννημένα:


1_2_Apantisis_se_diefkrinistika_erotimata_gia_to_Diagonismo_P890_24_07_2015_XK.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Αναβάθμιση του Συστήματος Ψύξης του Data Center του ΙΤΥΕ ΥΠ17

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει το Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για  την  επιλογή  αναδόχου  του Υποέργου 17:  «Αναβάθμιση του συστήματος Ψύξης του Data Center του ΙΤΥΕ» της πράξης «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294, απόφαση ένταξης 13275/27-07-2011, ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ, ως ισχύει,) που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΣΑΕ 2458, ενάριθμος κωδικός Πράξης 2011ΣΕ24580103).

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 40.650,41 €, ΦΠΑ: 9349,59 €)

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ:

2610 960344 - Παναγιώτης Γαλιατσάτος,         

2610 960221 - Δημήτρης Μητρούλιας,  

2610-960364 - Γεράσιμος Μεταξάς,       

fax: 2610 960389Λήψη Αρχείων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π 962/29-07-2015_Διανομή Παλετών και Χαρτοκιβωτίων Διδακτικών Βιβλίων σε Σχολικές Μονάδες της Χώρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων διανομής των  διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2015-16 στα σχολεία της χώρας και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π 962/29-07-2015 απόφασης του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Διανομή Παλετών και Χαρτοκιβωτίων Διδακτικών Βιβλίων σε Σχολικές Μονάδες της Χώρας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 € (πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Δημήτρη Σοφοτάσιο, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ.: 210 960300, φαξ: 210 960490.Λήψη Αρχείων

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Υπηρεσίες Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης & Διαλογής & Ανασυσκευασίας Διδακτικών Βιβλίων 2016-17

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Π 891/24.07.2015 με αντικείμενο την «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2016-17» και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διακίνησης εμπορευμάτων αποθήκης (κυρίως χάρτου και διδακτικών βιβλίων), διαλογής και ανασυσκευασίας παλετών και χαρτοκιβωτίων διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους  2016-17, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  €770.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% €177.100,00, ήτοι συνολική δαπάνη €947.100,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €770.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

 -    Ποσό €720.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για την παροχή των ολοκληρωμένων υπηρεσιών διακίνησης εμπορευμάτων αποθήκης, ιδίως χάρτου και διδακτικών βιβλίων, καθώς και διαλογής και ανασυσκευασίας παλετών και χαρτοκιβωτίων διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους  2016-17. Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό  θα απορρίπτονται.  

-      Ποσό €50.000,00 πλέον ΦΠΑ για επιπρόσθετη παροχή των ίδιων υπηρεσιών που ενδεχομένως να απαιτηθούν κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων. 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), καθώς και μέσω του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cti.gr/tenders. Το Ι.Τ.Υ.Ε. αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες (website), λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου.

 

Αριθμός Διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣHΔΗΣ: 13610

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:00. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της κάθε προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .pdf  και  να φέρουν, όπου απαιτείται, την ψηφιακή υπογραφή του υποψήφιου οικονομικού φορέα, του νομίμου ή του ειδικά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

 

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν και σε έντυπη μορφή τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς τους εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, 26504, Πανεπιστημιούπολη Πατρίων, Ρίο), υπόψη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 6/10/2015  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 15:00 στα γραφεία του Ι.Τ.Υ.Ε. στην Πάτρα και ειδικότερα στην αίθουσα παρουσιάσεων του 1ου ορόφου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.1 της Διακήρυξης.

 

Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό δημοσιεύονται στο  Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και στον δικτυακό τόπο του Ι.Τ.Υ.Ε. (http://www.cti.gr/tenders).

 

Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..Λήψη Αρχείων

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2016-17 για τις Ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Π 890/24.07.2015 με αντικείμενο την «Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2016-17 για τις Ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού και της προς ανάθεση σύμβασης είναι η εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (προεκτυπωτικές εργασίες, δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.) των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2016-17.

 

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει συνολικά 559 βιβλία τα οποία θα εκτυπωθούν σε 33,35 εκ. αντίτυπα συνολικά.

 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  €6.660.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% €1.531.800,00 ήτοι συνολική δαπάνη €8.191.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), καθώς και μέσω του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ.  Επίσης, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cti.gr/tenders. Το Ι.Τ.Υ.Ε. αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες (website), λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου.

 

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 13609

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της κάθε προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .pdf  και  να φέρουν, όπου απαιτείται, την ψηφιακή υπογραφή του υποψήφιου οικονομικού φορέα, του νομίμου ή του ειδικά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

 

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν και σε έντυπη μορφή τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς τους εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στην έδρα του ΙΤΥΕ, Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Τ.Κ. 26504, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίο.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι στις 29/9/2015 και ώρα  15:00 , στην έδρα του ΙΤΥΕ στην Πάτρα και ειδικότερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.1 της Διακήρυξης.

 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται  ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς.

 

Το στέλεχος της  Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..Λήψη Αρχείων

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια Χάρτου για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων 2016-2017

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Π 862/22.07.2015 με αντικείμενο την «Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2016-17.» και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Η προμήθεια είναι κατανεμημένη σε τρία (3) είδη με ποσότητες και προϋπολογισμούς ως εξής:

 • 1ο Είδος:  Κωδικός είδους κατά CPV 301976301 - Εκτυπωτικός χάρτης  80  gr / m2 W.F.  σε φύλλα. Ποσότητα 2.000 τόνοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% €2.164.800,00  και χωρίς Φ.Π.Α. €1.760.000,00.
 • 2ο Είδος:  Κωδικός είδους κατά CPV 301976301 - Εκτυπωτικός χάρτης  80  gr / m2 W.F.  σε ρόλλους. Ποσότητα 8.200 τόνοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% €8.573.100,00  και χωρίς Φ.Π.Α. €6.970.000,00.
 • 3ο Είδος: Κωδικός είδους κατά CPV 301976002 - Χάρτης Velvet εξωφύλλων 200 gr / m2 W.F. Ποσότητα 1.000 τόνοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% €1.082.400,00  και χωρίς Φ.Π.Α. €880.000,00.

 

Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας: €11.820.300,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  9.610.000,00 χωρίς ΦΠΑ.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), καθώς και μέσω του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cti.gr/tenders. Το Ι.Τ.Υ.Ε. αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες (website), λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 16/9/2015 και ώρα 15:00. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της κάθε προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .pdf  και  να φέρουν, όπου απαιτείται, την ψηφιακή υπογραφή του υποψήφιου οικονομικού φορέα, του νομίμου ή του ειδικά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

 

Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν και σε έντυπη μορφή τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς τους εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στα γραφεία του Παραρτήματος του Ι.Τ.Υ.Ε. στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 10563, υπόψη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 22η  Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 15:00 στα γραφεία του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 10563.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Αριθμός Διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 13287Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Διανομής Βιβλίων για Μαθητές με Αμβλυωπία 2015-2016

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την Τετάρτη 29/7/2015 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο ταχυμεταφορών τη διανομή βιβλίων μαθητών με αμβλυωπία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας για το σχολικό έτος 2015-2016.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 12.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Προσφορές που υπερβαίνουν το ως άνω όριο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη τυχόν περαιτέρω, μη δυνάμενων να προβλεφθούν κατά το χρόνο της ανάθεσης, αναγκών, εφόσον απαιτηθεί, θα γίνει ισόποση επέκταση του οικονομικού αντικειμένου, όπως θα ορίζεται στη σύμβαση. Σε καμία περίπτωση η αξία της επέκτασης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης για την κάλυψη των εν λόγω απρόβλεπτων αναγκών δεν θα υπερβαίνει τα 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας:  κα. Μαρία Αρβανίτη, τηλ: 210 3350753, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Σχετικά συννημένα:


P874_ProthesiAnathesis_DianomiAmvliopes2015_16.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια και Εγκατάσταση Τριών (3) Διαιρούμενων Κλιματιστικών Μονάδων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες ψύξης – θέρμανσης του κτηρίου ΙΤΥΕ – Αθήνα, Μητροπόλεως 26 – 28 προτίθεται έως τις 24/07/2015 να προμηθευτεί τρεις (3) αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες οροφής με ονομαστική απόδοση μεταξύ 16.000 BTU και 24.000 BTU.

 

Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη ζητούμενη προμήθεια και τις εργασίες αποξήλωσης & εγκατάστασης καθώς και για τα τυχόν πρόσθετα υλικά τοποθέτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 4,500.00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Σταυροπούλου Ελευθερία, τηλ. : 210-3350600, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Σχετικά συννημένα:


P850_200715_ProthesiAnathesis_3Klimatistika.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για τις Ανάγκες του Έργου HYPERGEN

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Παρακολούθηση, Συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διεξαγωγής κληρώσεων Hypergen & Cryptogen», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, προτίθεται έως τις 23/07/2015 να αναθέσει, την προμήθεια εξοπλισμού με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση.

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 1.950,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος αποστολής.

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αφροδίτη Χουρμούζη, τηλ. 210-3350747


Σχετικά συννημένα:


P835_170715_ProthesiAnathesis_ForitosYpologistisHypergen.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια εξοπλισμού / λογισμικού Video, VoIP και Web Hosting ΥΠ1 ΣΤΗΡΙΖΩ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», Υποέργο 1 «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας ΙΤΥΕ)» προκηρύσσει Πρόχειρο (Συνοπτικό) διαγωνισμό για να προμηθευτεί εξοπλισμό και  λογισμικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών Video, VoIP και Web Hosting, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε € 38.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.894,30€ - ΦΠΑ: 7.105,70€ )

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις κλειστές τεχνοοικονομικές προσφορές τους (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) μέχρι την Πέμπτη 23/07/2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

 

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται αυτοπροσώπως από την Γραμματεία του ΙΤΥΕ (Κτήριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίο, 265 04, τηλ. 2610 – 960300, fax: 2610 - 960490).

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του World Wide Web στη  διεύθυνση www.sch.gr/procurement

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού στο Πλαίσιο του ΥΠ6 My School

Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή  αναδόχου για Προμήθεια αποθηκευτικής υποδομής, ανανέωση εγγύησης καλής λειτουργίας και ανανέωση αδειών χρήσης του λογισμικού Ms SQL Server» στο πλαίσιο του Έργου: «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2015», Υποέργο 6 «Πληροφοριακό Σύστημα myschool».

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 50.600,00€ (πενήντα  χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960318,  fax: 2610 960490, κος Γιάννης Πλέγας.


Σχετικά συννημένα:


P749_300615_ProxeirosDiagonismos_PromithiaEksoplismouYP6myschool.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Διοργάνωσης Συνεδρίου στην Πάτρα στο Πλαίσιο του Έργου eTwinning2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε),  Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2015», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 13 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης σε τουριστικό γραφείο για την διεξαγωγή Πανευρωπαϊκού συνεδρίου που θα διεξαχθεί στις 8-10 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα για εκπαιδευτικούς. Οι  συμμετέχοντες θα είναι περίπου 74.

 

Για τους Έλληνες συμμετέχοντες (14 άτομα) η πληρωμή θα γίνει από το ΙΤΥΕ, μετά την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης. Τα έξοδα δεν προκαταβάλλονται και εξοφλούνται μετά το πέρας του συνεδρίου.  O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 5.740 ευρώ για το ΙΤΥΕ (έξοδα Ελλήνων συμμετεχόντων) και συνολικά για όλες τις χώρες 30.340 ευρώ (410 ευρώ το άτομο) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την 13/7 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Θα επιλεγεί η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή από αυτές που θα πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.


Σχετικά συννημένα:


P748_300615_ProthesiAnathesis_YpiresiesDiorganosisSynedriou.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2014

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”» (Ι.Τ.Υ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο κτίριο «Δ. Μαρίτσας», οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Ρίου-Πάτρας,  προτίθεται να αναθέσει απευθείας σε εταιρεία που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 του ΙΤΥΕ.

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες του αναδόχου ανέρχεται σε 5.500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Ι.Τ.Υ.Ε. έως 08/07/2015.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Δήμητρα Κουτσουρούμπα  τηλ: 2610-960397

Σχετικά συννημένα:


P727_250615_ProthesiAnathesis_YpiresiesOrkotouLogisti2014.pdf

Διαβούλευση Διαγωνισμού για την Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2016-17

Τίτλος : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2016-17.

Προϋπολογισμός δαπάνης: €9.946.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% €2.287.580,00  ήτοι συνολική δαπάνη €12.233.580,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης : Δευτέρα 06/07/2015

Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών :κ.  Δημήτρης Σοφοτάσιος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Συντήρησης Κήπου του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας του ΙΤΥΕ Β` Εξάμηνο 2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται έως την 25/06/2015 να αναθέσει, τις εργασίες συντήρησης του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, για το διάστημα 01/07/2015-31/12/2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα που ακολουθεί.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι έως 2.100€ πλέον ΦΠΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ, κ. Μητρούλιας Δημήτρης (2610960344), Γαλιατσάτος Παναγιώτης (2610960444).


Σχετικά συννημένα:


P692_170615_ProthesiAnathesis_SintirisiKipouBExamino15.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της Πράξης Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» (κωδ. ΟΠΣ 296437) την οποία υλοποιεί η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΙΤΥΕ και είναι ενταγμένη στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην επισυναπτόμενη απόφαση.

 

Το αντικείμενο της πρόθεσης ανάθεσης είναι η εξωτερική  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Πράξης των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων.

 Οι βασικές ενότητες εργασίας είναι:

 • Προσδιορισμός μεθοδολογίας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Πράξης
 • Καταγραφή του αντικειμένου που υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο της Πράξης
 • Ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των τελικών χρηστών (μαθητών – καθηγητών)
 • Καταγραφή συμπερασμάτων αναφορικά με: α)  την πληρότητα/επάρκεια του περιεχομένου, β) τη δομή παρουσίασης του υλικού, γ) την ευκολία πρόσβασης/πλοήγησης
 • Αξιολόγηση βαθμού επίτευξης των στόχων της Πράξης
 • Διατύπωση προτάσεων για τη διατήρηση της λειτουργίας των Βοηθημάτων

 

Οι εργασίες της εξωτερικής αξιολόγησης θα έχουν ως βάση αναφοράς στοιχεία που θα διαθέσει το ΙΤΥΕ στον Ανάδοχο και αφορούν στα εξής:

 • Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας του ιστότοπου
 • Επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία απαντήσεων στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθητών και καθηγητών
 • Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία περιεχομένου όπως αυτά καταγράφονται στα παραδοτέα του έργου
 • Ιστορικά στοιχεία αναφορικά με τη μεθοδολογία υλοποίησης και το αντικείμενο του έργου που υλοποιήθηκε
 • Αποτελέσματα ενδιάμεσης αξιολόγησης της Πράξης από τη ΕΥΔ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με fax ή e-mail το αργότερο έως την Τρίτη 22/06/2015 υπόψη κ. Δ. Σοφοτάσιου, fax: 2610 960490, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P683_150615_ProthesiAnathesis_AxiologisiPsifiakonVoithimaton.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Εκτύπωση Αφισών στο Πλαίσιο Δημοσιότητας του Έργου Ψηφιακό Σχολείο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως τις 16/06/2015 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε εξειδικευμένο τυπογραφείο, την εκτύπωση αφισών για τις υπηρεσίες του έργου, στο πλαίσιο ενεργειών δημοσιότητας του έργου.

 

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης διαμορφώνεται στα 4.500,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Πατρίκιος, τηλ. 210-3350833


Σχετικά συννημένα:


P648_090615_ProthesiAnathesis_EktiposiAfison.pdf

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΡΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ υπ. αριθμ.. Π 489_11-05-2015 Συνοπτικού Διαγωνισμού κατά μία εβδομάδα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΡΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ υπ. αριθμ.. Π 489_11-05-2015 Συνοπτικού Διαγωνισμού κατά μία εβδομάδα

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Επί τεχνικών προδιαγραφών του:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π489/11-05-2015 για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Περονοφόρου Οχήματος με Περιστρεφόμενη Λαβίδα Ρολών Χάρτου για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του Ι.Τ.Υ.Ε.» στο πλαίσιο του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2015» Υποέργο 11 - «Επέκταση Υποδομών Αποθήκης Διδακτικών Βιβλίων», επέρχονται οι παρακάτω διορθώσεις.

 Ειδικότερα:

Στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α)  η προδιαγραφή

ΤΠ 1.2.1

Λειτουργία σε διάδρομο πλάτους

≤ 3.000 mm

έχει τεθεί εκ παραδρομής και διαγράφεται.

Β) Επίσης προστίθεται  απαίτηση

ΤΠ 1.3.8

Να διαθέτει Ελαστικά Ημισυμπαγή

ΝΑΙ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ της ημερομηνίας υποβολής προσφορών / διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού κατά μία εβδομάδα,

ήτοι υποβολή & διενέργεια την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 στις ώρες που όριζε η αρχική πρόσκληση Π489/11-05-2015

Σχετικά συννημένα:


P617_04_06_2015_DIEFKRINISIS_PARATASI_KATALIKTIKIS_IMEROMINIAS_GIA_SYNOPTIKO_DIAGONISMO_P489_11_05_2015_.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ηχογράφησης που Αφορούν στα Σχολικά Βιβλία του Μαθήματος Γερμανικής

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως τις 05/06/2015 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε εξειδικευμένη εταιρεία παραγωγής ηχητικού και τηλεοπτικού υλικού, υπηρεσίες ηχογράφησης και επεξεργασίας εκφωνήσεων στη Γερμανική γλώσσα.

 

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών, ειδικότερα κατά τον μήνα Ιούνιο 2015.       

 

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης διαμορφώνεται στα 1.500,00 (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αφροδίτη Χουρμούζη, τηλ. 210-3350747


Σχετικά συννημένα:


P579_260515_ProthesiAnathseis_YpiresiesIchografisisGermanikis_OE.pdf