ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2014

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”» (Ι.Τ.Υ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο κτίριο «Δ. Μαρίτσας», οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Ρίου-Πάτρας,  προτίθεται να αναθέσει απευθείας σε εταιρεία που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 του ΙΤΥΕ.

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες του αναδόχου ανέρχεται σε 5.500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Ι.Τ.Υ.Ε. έως 08/07/2015.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Δήμητρα Κουτσουρούμπα  τηλ: 2610-960397

Σχετικά συννημένα:


P727_250615_ProthesiAnathesis_YpiresiesOrkotouLogisti2014.pdf

Διαβούλευση Διαγωνισμού για την Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2016-17

Τίτλος : Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2016-17.

Προϋπολογισμός δαπάνης: €9.946.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% €2.287.580,00  ήτοι συνολική δαπάνη €12.233.580,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης : Δευτέρα 06/07/2015

Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών :κ.  Δημήτρης Σοφοτάσιος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Συντήρησης Κήπου του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας του ΙΤΥΕ Β` Εξάμηνο 2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται έως την 25/06/2015 να αναθέσει, τις εργασίες συντήρησης του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, για το διάστημα 01/07/2015-31/12/2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα που ακολουθεί.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι έως 2.100€ πλέον ΦΠΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ, κ. Μητρούλιας Δημήτρης (2610960344), Γαλιατσάτος Παναγιώτης (2610960444).


Σχετικά συννημένα:


P692_170615_ProthesiAnathesis_SintirisiKipouBExamino15.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της Πράξης Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» (κωδ. ΟΠΣ 296437) την οποία υλοποιεί η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΙΤΥΕ και είναι ενταγμένη στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην επισυναπτόμενη απόφαση.

 

Το αντικείμενο της πρόθεσης ανάθεσης είναι η εξωτερική  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Πράξης των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων.

 Οι βασικές ενότητες εργασίας είναι:

 • Προσδιορισμός μεθοδολογίας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Πράξης
 • Καταγραφή του αντικειμένου που υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο της Πράξης
 • Ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των τελικών χρηστών (μαθητών – καθηγητών)
 • Καταγραφή συμπερασμάτων αναφορικά με: α)  την πληρότητα/επάρκεια του περιεχομένου, β) τη δομή παρουσίασης του υλικού, γ) την ευκολία πρόσβασης/πλοήγησης
 • Αξιολόγηση βαθμού επίτευξης των στόχων της Πράξης
 • Διατύπωση προτάσεων για τη διατήρηση της λειτουργίας των Βοηθημάτων

 

Οι εργασίες της εξωτερικής αξιολόγησης θα έχουν ως βάση αναφοράς στοιχεία που θα διαθέσει το ΙΤΥΕ στον Ανάδοχο και αφορούν στα εξής:

 • Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας του ιστότοπου
 • Επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία απαντήσεων στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθητών και καθηγητών
 • Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία περιεχομένου όπως αυτά καταγράφονται στα παραδοτέα του έργου
 • Ιστορικά στοιχεία αναφορικά με τη μεθοδολογία υλοποίησης και το αντικείμενο του έργου που υλοποιήθηκε
 • Αποτελέσματα ενδιάμεσης αξιολόγησης της Πράξης από τη ΕΥΔ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με fax ή e-mail το αργότερο έως την Τρίτη 22/06/2015 υπόψη κ. Δ. Σοφοτάσιου, fax: 2610 960490, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P683_150615_ProthesiAnathesis_AxiologisiPsifiakonVoithimaton.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Εκτύπωση Αφισών στο Πλαίσιο Δημοσιότητας του Έργου Ψηφιακό Σχολείο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως τις 16/06/2015 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε εξειδικευμένο τυπογραφείο, την εκτύπωση αφισών για τις υπηρεσίες του έργου, στο πλαίσιο ενεργειών δημοσιότητας του έργου.

 

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης διαμορφώνεται στα 4.500,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Πατρίκιος, τηλ. 210-3350833


Σχετικά συννημένα:


P648_090615_ProthesiAnathesis_EktiposiAfison.pdf

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΡΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ υπ. αριθμ.. Π 489_11-05-2015 Συνοπτικού Διαγωνισμού κατά μία εβδομάδα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΡΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ υπ. αριθμ.. Π 489_11-05-2015 Συνοπτικού Διαγωνισμού κατά μία εβδομάδα

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Επί τεχνικών προδιαγραφών του:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π489/11-05-2015 για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Περονοφόρου Οχήματος με Περιστρεφόμενη Λαβίδα Ρολών Χάρτου για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του Ι.Τ.Υ.Ε.» στο πλαίσιο του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2015» Υποέργο 11 - «Επέκταση Υποδομών Αποθήκης Διδακτικών Βιβλίων», επέρχονται οι παρακάτω διορθώσεις.

 Ειδικότερα:

Στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α)  η προδιαγραφή

ΤΠ 1.2.1

Λειτουργία σε διάδρομο πλάτους

≤ 3.000 mm

έχει τεθεί εκ παραδρομής και διαγράφεται.

Β) Επίσης προστίθεται  απαίτηση

ΤΠ 1.3.8

Να διαθέτει Ελαστικά Ημισυμπαγή

ΝΑΙ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ της ημερομηνίας υποβολής προσφορών / διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού κατά μία εβδομάδα,

ήτοι υποβολή & διενέργεια την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 στις ώρες που όριζε η αρχική πρόσκληση Π489/11-05-2015

Σχετικά συννημένα:


P617_04_06_2015_DIEFKRINISIS_PARATASI_KATALIKTIKIS_IMEROMINIAS_GIA_SYNOPTIKO_DIAGONISMO_P489_11_05_2015_.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ηχογράφησης που Αφορούν στα Σχολικά Βιβλία του Μαθήματος Γερμανικής

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως τις 05/06/2015 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε εξειδικευμένη εταιρεία παραγωγής ηχητικού και τηλεοπτικού υλικού, υπηρεσίες ηχογράφησης και επεξεργασίας εκφωνήσεων στη Γερμανική γλώσσα.

 

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών, ειδικότερα κατά τον μήνα Ιούνιο 2015.       

 

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης διαμορφώνεται στα 1.500,00 (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αφροδίτη Χουρμούζη, τηλ. 210-3350747


Σχετικά συννημένα:


P579_260515_ProthesiAnathseis_YpiresiesIchografisisGermanikis_OE.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια και Αντικατάσταση Ελαστικών Προσκρουστήρων Ραμπών για τις Ανάγκες των Αποθηκών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 02/06/2015, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια και εγκατάσταση ελαστικών προσκρουστήρων (buffers) στις ηλεκτροϋδραυλικές ράμπες για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων και χαρτιού του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος και Θέση Μαγούλα αντίστοιχα.

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προμήθειας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 2.700,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος, τηλ.: 210-55.97.632, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P584_270515_ProthesiAnathesis_ElastikoiProskroustires.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Ημερολογίων στο Πλαίσιο του Έργου eTwinning2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης Etwinning 2015», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 8/6/2015 ημέρα Δευτέρα να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή τυπογραφικών υπηρεσιών για την δημιουργία, σελιδοποίηση και εκτύπωση ημερολογίου σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην επισυναπτόμενη απόφαση προδιαγραφές.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 3.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ.: 2610-960.340, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P581_260515_ProthesiAnathesis_TypografikesYpiresiesHmerologiaEtwinning15.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Υπηρεσιών Ταχυµεταφορών Εσωτερικού για τις Ανάγκες του ΙΤΥΕ 2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται έως την 02/06/2015 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εσωτερικού για το διάστημα 25/06/2015-31/12/2015 σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα τηε επισυναπτόμενης Απόφασης.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: έως 5.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960432,  fax: 2610-960392, κα Λ. Γουρδούπη.


Σχετικά συννημένα:


P539_190515_ProthesiAnathesis_YpiresiesTachimetaforonEsoterikou2015.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (Π489/11-05-2015)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της αποθήκης χάρτου και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π489/11-05-2015 απόφασης του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια Ηλεκτρικού Περονοφόρου Οχήματος με Περιστρεφόμενη Λαβίδα Ρολών Χάρτου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 € (πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 10/06/2015

 

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, τηλ.: 210 3350709, φαξ: 210 3222135.

 

 

 


Σχετικά συννημένα:


P489_SYNOPTIKOS_DIAGONISMOS_PROMITHIA_PERONOFOROU_OXIMATOS_ME_LAVIDA_ROLON_CHARTOU.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια 2 Φορητών Υπολογιστών & Λοιπού Εξοπλισμού στο Πλαίσιο του Έργου Επιστημονικές Δράσεις

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προτίθεται να αναθέσει έως την 14η Μαΐου 2015 την προμήθεια δύο φορητών υπολογιστών ειδικών προδιαγραφών για την αξιοποίησή τους σε ελέγχους ασφάλειας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 5.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Παπαναγιώτου Ιάσωνας, τηλ.: 2610-960230, fax: 2610-960389, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P477_050515_ProthesiAnathesis_PromitheiaLaptops_154DAS.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_Ανακύκλωση Συσσωρευτών από τις Αποθήκες του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 6/5/2015, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο την ανακύκλωση/εκποίηση τεσσάρων (4) παλιών συσσωρευτών (μπαταριών) μολύβδου συνολικού βάρους περίπου τριών (3) τόνων, από ισάριθμα παλιά και μη λειτουργούντα κλαρκ, τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη χαρτιού του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Μαγούλα

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Φωκάς Ευάγγελος, τηλ:210-55.97.637, Αρβανίτη Μαρία, τηλ: 210-33.50.753


Σχετικά συννημένα:


P456_300415_AnathesiYpiresias_AnakiklosiSissoreuton.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υπηρεσιών για την Προβολή των Αποτελεσμάτων του Έργου PATRIOT

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «PATRIOT», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, προτίθεται έως την 05/05/2015 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, τις αναγραφόμενες στην επισυναπτόμενη απόφαση εργασίες.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης, τηλ: 2610 - 960483, 6977-468431.


Σχετικά συννημένα:


P448_280415_ProthesiAnathesis_PromitheiaProothitikouYlikouPatriot.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Περιτύλιξης Παλετών για τις Ανάγκες της Αποθήκης Βιβλίων του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως τις 28-04-2015 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης,  την προμήθεια και εγκατάσταση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΜΕ ΕΚΤΑΤΟ ΦΙΛΜ (STRETCH FILM) για τις ανάγκες ανασυσκευασίας παραγγελιών ιδιωτικού βιβλιοπωλείου στην αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και εγκατάστασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φραγκίσκος Φώσκολος, τηλ: 210-5597632, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P406_230415_ProthesiAnathesis_SistimaPeritilixisPaleton.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Internet μέσω Μισθωμένης Γραμμής για τις Ανάγκες της Αποθήκης του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως τις 22-04-2015 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ για τις ανάγκες λειτουργίας της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

 

Η παραπάνω υπηρεσία παροχής πρόσβασης στο Internet μέσω μισθωμένης γραμμής θα παρέχεται από τον Ανάδοχο – Πάροχο για διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φραγκίσκος Φώσκολος, τηλ: 210-5597632, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P386_170415_ProthesiAnathesis_MisthomeniGrammiInternet.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_Απόσυρση Βιβλίων από τις Αποθήκες του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως την 17/4/2015, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο την απόσυρση (μεταφορά και ανακύκλωση) από τις αποθήκες που διαθέτει στον Ασπρόπυργο, παλαιά / μη χρησιμοποιήσιμα βιβλία.

 

Ελάχιστη τιμή προσφοράς: 120 ευρώ/ανά τόνο (τα μεταφορικά θα καλύπτονται από τον ανάδοχο).

Διάρκεια Σύμβασης: μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας, περίπου 40-50 τόνοι

 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να μας στείλουν τη προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 57, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φωκάς Ευάγγελος, τηλ:210-55.97.637, Αρβανίτη Μαρία, τηλ: 210-33.50.753


Σχετικά συννημένα:


P380_150415_AnathesiYpiresias_AnakiklosiVivlion.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ενοικίασης Περονοφόρου Οχήματος για τις Ανάγκες της Αποθήκης του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 07/04/2015 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την ενοικίαση Ηλεκτρικού Περονοφόρου Οχήματος με Περιστρεφόμενη Λαβίδα Ρολών Χάρτου για τις ανάγκες της αποθήκης χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

 

Η περίοδος ενοικίασης θα είναι 3 μήνες, δλδ από 4 Μαΐου 2015 έως και 31 Ιουλίου 2015, με δικαίωμα επέκτασης της περιόδου ενοικίασης κατά 1 μήνα (έως 31 Αυγούστου 2015).

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης, συμπεριλαμβάνοντας την προαίρεση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φραγκίσκος Φώσκολος, τηλ.: 210-5597632, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P341_020415_EnoikiasiPeronoforou.pdf

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2015-16 για Μαθητές με Αμβλυωπία

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η ∆ιεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2015-16 για Μαθητές με Αμβλυωπία.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την 4/5/2015 και ώρα 15:00.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €120.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6,5% (Φ.Π.Α.: €7.800,00, προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €127.800,00).

Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €120.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

 • Ποσό €95.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για την ψηφιακή εκτύπωση, βιβλιοδεσία και τις συναφείς υπηρεσίες διδακτικών βιβλίων για μαθητές με αμβλυωπία. Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό θα απορρίπτονται.
 • Ποσό €25.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για επιπρόσθετη παροχή των ίδιων υπηρεσιών που ενδεχομένως να απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων (πχ. νέοι τόμοι βιβλίων που θα εγκριθούν από το Υπουργείο, αύξηση αιτημάτων από τις σχολικές μονάδες κλπ.). Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας θα τιμολογούνται με βάση τις τιμές οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και θα έχουν ανάλογο χρόνο παράδοσης.
 
 

Δείτε τον αριθμό διαγωνισμού 7988 στο :

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

 Λήψη Αρχείων