Π251_2013 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΕΜ6

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Ερευνητική Μονάδα 6 (ΕΜ-6) του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 29/3/2013 να προμηθευτεί, με απευθείας ανάθεση, α) έναν εξυπηρετητή, β) ένα σύστημα αποθηκευτικού χώρου iSCSI, γ) ένα μεταγωγέα (switch) και δ) ένα tablet.

Σχετικά συννημένα:

P251_PROTHESI ANATHESIS PROMITHEIAS EKSOPLISMOU_EM6-signed.pdf

Aνακοίνωση πρόθεση ανάθεσης προμήθειας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης Etwinning 2013», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης σε τουριστικό γραφείο για την διεξαγωγή σεμιναρίου.

Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 267_prothesi_anathesis_etwinn13.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π256/15-03-2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου «1» με τίτλο «Σχεδιασμός και Παραγωγή Περιεχομένου Μαθημάτων» της πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων», (Κωδικός ΟΠΣ: 296437), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προτίθεται, έως τις 19/03/2013, να αναθέσει με διαπραγμάτευση σε ανάδοχο, την προμήθεια αναλωσίμων άμεσης ανάγκης για τις ανάγκες ελέγχου και αρχειοθέτησης του υλικού επαναληπτικών διαγωνισμάτων των Βοηθημάτων.

Σχετικά συννημένα:

Π256_15_03_13_ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ.pdf

Π253 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  15/03/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια αναλωσίμων υλικών συσκευασίας για τις ανάγκες συσκευασίας σχολικών βιβλίων στη νέα αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο. 

Σχετικά συννημένα:

P253_13 03 2013_PROTHESI ANATHESIS ANALOSIMA SISKEUASIAS_ADA.pdf

Π 236 - Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού [Πάτρα]

Περισσότερες λεπτομέρειες


Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 236.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Π 235 - Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού [Θεσσαλονίκη]

Περισσότερες λεπτομέρειες


 


Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 235.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Π 234 - Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία Εσωτερικού [Αθήνα]

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 234.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόθεση Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Άμεσης Ανάγκης

Περισσότερες λεπτομέρειες


Λήψη Αρχείων

Διευκρινήσεις _ Διαγωνισμού \"Για την Σύναψη Συμφωνίας-Πλαισίου για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου

Έγκριση Πρακτικού Νο. -1- Διενέργειας Διαγωνισμού "Για την σύναψη Συμφωνίας - Πλαισίου με αντικείμενο την Προμήθεια Αναλωσίμων Γραφείου και Γραφικής Ύλης"


Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:

P 225 _ Dieukriniseis.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π 194/ 27.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  04/03/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων για βιομηχανικούς εκτυπωτές barcode, στο πλαίσιο της λειτουργίας της νέας αποθήκης του στον Ασπρόπυργο

Σχετικά συννημένα:

P194_27_02_2013_ANAKOINOSI PROTHESIS PROMITHEIAS ANALOSIMWN EKTIPWTWN ADA.pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:

Pinakas Apodekton.xlsxDiefkriniseis.doc
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες


Λήψη Αρχείων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τίτλος: Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός: "ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»"


 


 Αντικείμενο:  O παρών Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την:


α) Υλοποίηση του Υποέργου 1 (Πύλη Ψηφιακής Ασφάλειας και Ψηφιακή Ασφάλεια στην Α’ Γυμνασίου) της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ


 β) Προμήθεια εξοπλισμού για το σύνολο της Πράξης


 Προπολογισμός: 951.190,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%)


 


  Οι σχετικές απαντήσεις επί των προτάσεων/παρατηρήσεων που τέθηκαν κατά την διαβούλευση βρίσκονται στον συνημμένο πίνακα:


 


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση


 


 


 


 


 


 Σχετικά συννημένα:


 


apotelesmata_diavouleysis.docx

Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας

Περισσότερες πληροφορίες


 


Λήψη Αρχείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π155/13.02.2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στα πλαίσια υλοποίησης της Ενότητας Δράσεων Γ’ «Αναδιοργάνωση της συνολικής διαδικασίας έκδοσης, παραγωγής και διανομής  των διδακτικών βιβλίων», του Υποέργου1 «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας ΙΤΥΕ)», της πράξης «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (κωδ. ΟΠΣ 355294), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προτίθεται, έως τις 18/02/2013, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο, την προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για HP COLOR LASERJET 4700 DN Εκτυπωτή.

Σχετικά συννημένα:

APEUTHEIAS ANATHESI MELANIA.pdf

Π67, 28.1.2013 _ Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

Π67, 28.1.2013_«Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση – αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» στο πλαίσιο του έργου: «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, Απόφαση Ένταξης: 13275/27.7.2011, (ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ) ως ισχύει.


 


 


 


 


 


 


 


Υποέργο 13 : «Προμήθεια κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ»


 


 


 


 


 


 


 


 «Λεπτομέρειες και παραλαβή τεύχους:»  από το  http://www.sch.gr/procurement


 


 


 


Σχετικά συννημένα:

P67YP13.pdf?67_?????????_??????????_???_???????????????_???????_??_1.doc?67 ?????????_??????????_???_???????????????_???????_??_2.docP67_CLARIFICATIONS_No3.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π150_11.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο προσαρμογής του στον Ν.4024/2011 περί Ενιαίου Μισθολογίου, προτίθεται έως την 15/2/2013 να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης – υποστήριξης και εκπαίδευσης των χρηστών του υπάρχοντος Λογισμικού HCM (Πληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσίας).

Σχετικά συννημένα:

P150_11_02_2013_ANAKOINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS.pdf

Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για την προμήθεια αναλωσίμων & γραφικής ύλης

Περισσότερες πληροφορίες


Λήψη Αρχείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π 141/07.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, στο πλαίσιο της μετακόμισης σε νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο, προτίθεται έως την 11/02/2013, κατόπιν διαπραγμάτευσης, να προχωρήσει στην επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την μυοκτονία / κατσαριδοκτονία για την νέα αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Σχετικά συννημένα:

Π142_07_02_2013_ANAKOINWSI PROTHESIS ANATHESIS_ILEKTROLOGIKES ERGASIES_ADA.pdfΠ141_07 02 2013_ANAKOINOSI PROTHESIS ANTHESIS_YPIRESIES MYOKTONION.pdf.pdf