Δημόσια Διαβούλευση Διεθνή Διαγωνισμού , Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ 2013-14

Δημόσια Διαβούλευση Διεθνή Διαγωνισμού για την Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ σχολικού έτους 2013-14 


Τίτλος :    Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ σχολικού έτους 2013-14 


Προϋπολογισμός : €806.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6,5% €52.390,00, ήτοι συνολική δαπάνη €858.390,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   


Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης : Τετάρτη 10/04/2013


 
Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημήτρης Σοφοτάσιος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Λήψη Αρχείων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τίτλος: Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός: "ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»"


 Αντικείμενο:  O παρών Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την:


 α) Υλοποίηση του Υποέργου 1 (Πύλη Ψηφιακής Ασφάλειας και Ψηφιακή Ασφάλεια στην Α’ Γυμνασίου) της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ


  β) Προμήθεια εξοπλισμού για το σύνολο της Πράξης


  Προπολογισμός: 951.190,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%)


Οι σχετικές απαντήσεις επί των προτάσεων/παρατηρήσεων που τέθηκαν κατά την διαβούλευση βρίσκονται στον συνημμένο πίνακα:


 Σχετικά συνημμένα:


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση


 


 


 


 


 


 


apotelesmata_diavouleysis.docx

Π_307_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ MED-TECHNOPOLIS

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “MED TECHNOPOLIS for the implementation of a Mediterranean network of “technopolis” interface structure”προτίθεται μέχρι τις 08/04/2013 να προμηθευτεί δι’ απευθείας αναθέσεως, αναλώσιμα και γραφική ύλη.

Σχετικά συννημένα:

P307_PROTHESI ANATHESIS ANALOSIMON.pdf

Δημόσια Διαβούλευση Ανοικ. Διεθ. Διαγωνισμού: «Αναβάθμ. της κεντρικής δικτυακής υποδομής του ΥΠΑΙΘΠΑ

Αντικείμενο: 'Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού για την αναβάθμιση της κεντρικής δικτυακής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού", στο πλαίσιο υλοποίησης του Υ18 της πράξης  «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (απόφαση ένταξης 13275/27-07-2011, ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ ως ισχύει) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.


 


Ταξινόμηση κατά CPV:


 


32420000-3    Εξοπλισμός δικτύου


 


48210000-3    Πακέτα λογισμικού δικτύωσης


 


Προϋπολογισμός: 349.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%)


 


Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης:  11 Απριλίου 201


Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης καταγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Σχετικά συννημένα:

RFC_COMMENTS_Form_Diktio_YPAITHPA.docRFP_Diktyo_YPAITHPA_RFC_V1.docApotelesma_diavoulevsis_Diktyo_YPAITHPA.pdf

Π 304 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 304.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Π.294 - Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών άμεσης ανάγκης

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 294.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Π251_2013 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΕΜ6

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Ερευνητική Μονάδα 6 (ΕΜ-6) του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 29/3/2013 να προμηθευτεί, με απευθείας ανάθεση, α) έναν εξυπηρετητή, β) ένα σύστημα αποθηκευτικού χώρου iSCSI, γ) ένα μεταγωγέα (switch) και δ) ένα tablet.

Σχετικά συννημένα:

P251_PROTHESI ANATHESIS PROMITHEIAS EKSOPLISMOU_EM6-signed.pdf

Aνακοίνωση πρόθεση ανάθεσης προμήθειας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης Etwinning 2013», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης σε τουριστικό γραφείο για την διεξαγωγή σεμιναρίου.

Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 267_prothesi_anathesis_etwinn13.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π256/15-03-2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου «1» με τίτλο «Σχεδιασμός και Παραγωγή Περιεχομένου Μαθημάτων» της πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων», (Κωδικός ΟΠΣ: 296437), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προτίθεται, έως τις 19/03/2013, να αναθέσει με διαπραγμάτευση σε ανάδοχο, την προμήθεια αναλωσίμων άμεσης ανάγκης για τις ανάγκες ελέγχου και αρχειοθέτησης του υλικού επαναληπτικών διαγωνισμάτων των Βοηθημάτων.

Σχετικά συννημένα:

Π256_15_03_13_ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ.pdf

Π253 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  15/03/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια αναλωσίμων υλικών συσκευασίας για τις ανάγκες συσκευασίας σχολικών βιβλίων στη νέα αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο. 

Σχετικά συννημένα:

P253_13 03 2013_PROTHESI ANATHESIS ANALOSIMA SISKEUASIAS_ADA.pdf

Π 236 - Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού [Πάτρα]

Περισσότερες λεπτομέρειες


Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 236.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Π 235 - Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού [Θεσσαλονίκη]

Περισσότερες λεπτομέρειες


 


Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 235.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Π 234 - Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία Εσωτερικού [Αθήνα]

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:

ΑΔΑ Π 234.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόθεση Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Άμεσης Ανάγκης

Περισσότερες λεπτομέρειες


Λήψη Αρχείων

Διευκρινήσεις _ Διαγωνισμού \"Για την Σύναψη Συμφωνίας-Πλαισίου για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου

Έγκριση Πρακτικού Νο. -1- Διενέργειας Διαγωνισμού "Για την σύναψη Συμφωνίας - Πλαισίου με αντικείμενο την Προμήθεια Αναλωσίμων Γραφείου και Γραφικής Ύλης"


Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:

P 225 _ Dieukriniseis.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π 194/ 27.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  04/03/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων για βιομηχανικούς εκτυπωτές barcode, στο πλαίσιο της λειτουργίας της νέας αποθήκης του στον Ασπρόπυργο

Σχετικά συννημένα:

P194_27_02_2013_ANAKOINOSI PROTHESIS PROMITHEIAS ANALOSIMWN EKTIPWTWN ADA.pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:

Pinakas Apodekton.xlsxDiefkriniseis.doc
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες


Λήψη Αρχείων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τίτλος: Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός: "ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»"


 


 Αντικείμενο:  O παρών Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την:


α) Υλοποίηση του Υποέργου 1 (Πύλη Ψηφιακής Ασφάλειας και Ψηφιακή Ασφάλεια στην Α’ Γυμνασίου) της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ


 β) Προμήθεια εξοπλισμού για το σύνολο της Πράξης


 Προπολογισμός: 951.190,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%)


 


  Οι σχετικές απαντήσεις επί των προτάσεων/παρατηρήσεων που τέθηκαν κατά την διαβούλευση βρίσκονται στον συνημμένο πίνακα:


 


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση


 


 


 


 


 


 Σχετικά συννημένα:


 


apotelesmata_diavouleysis.docx